Intergas Foutcode 4? Topoplossingen en Tips

Sta je opeens onder een koude douche omdat je Intergas ketel de geest heeft gegeven? Grote kans dat je op het display ‘foutcode 4' ziet staan. Ik weet hoe frustrerend dat kan zijn! Gelukkig ben ik er om je door de mogelijke oorzaken en oplossingen te loodsen.

Foutcode 4 op een Intergas ketel duidt meestal op problemen met de waterdruk of de temperatuursensor. Maar geen paniek, vaak is het iets dat je zelf kunt oplossen. Met mijn expertise help ik je stap voor stap weer op weg naar een warme douche en een behaaglijk huis.

Wat is foutcode 4?

Als ervaren blogger en deskundige in verwarmingssystemen, kom ik geregeld de Intergas foutcode 4 tegen. Deze specifieke foutcode is voor velen een doorn in het oog omdat het direct invloed heeft op het comfort in huis. Foutcode 4 wijst vaak op een storing aan de waterdruk of een defect aan de temperatuursensor. Deze twee aspecten zijn cruciaal voor de juiste werking van je Intergas ketel.

Oorzaken van een Lage Waterdruk

Wanneer de waterdruk te laag is, zal de ketel dit detecteren en een signaal in de vorm van foutcode 4 geven. Hier zijn een paar mogelijke redenen voor een lage waterdruk:

 • Leidingen of radiatoren met lekkage
 • Ontluchtingsproblemen die lucht in het systeem veroorzaken
 • Water dat natuurlijk verloren gaat door verdamping of kleine onopgemerkte lekken

Wat de oorzaak ook is, het is belangrijk om te onthouden dat een constante waterdruk noodzakelijk is voor een optimaal werkende CV-ketel. Idealiter moet de druk tussen 1,5 en 2 bar zijn.

Defecte Temperatuursensor

Een andere oorzaak voor foutcode 4 kan een defecte temperatuursensor zijn. Deze sensor speelt een sleutelrol bij het meten van de watertemperatuur die door je huis stroomt. Als deze sensor niet goed functioneert, kan de ketel verkeerde metingen registreren, wat resulteert in onjuist opgewarmd water of zelfs in het uitvallen van de ketel.

Periodiek Onderhoud

Periodiek onderhoud door een gecertificeerde monteur kan veelvoorkomende problemen, zoals foutcode 4, voorkomen. Tijdens een onderhoudsbeurt worden zowel de druk als de werking van de temperatuursensor gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Met deze kennis in je achterhoofd, ben je beter voorbereid om de juiste stappen te nemen mocht foutcode 4 opduiken. Het handhaven van de juiste waterdruk en het waarborgen van de functionaliteit van de temperatuursensor zijn essentieel om deze foutcode te voorkomen en je Intergas ketel soepel te laten draaien.

Mogelijke oorzaken van foutcode 4

Wanneer je geconfronteerd wordt met foutcode 4 op je Intergas ketel, is het essentieel om de mogelijke oorzaken grondig te onderzoeken. Deze code is vaak een indicatie van specifieke problemen die je aandacht vereisen. Hieronder vind je de meest voorkomende factoren die deze foutcode kunnen triggeren:

 • Lage Waterdruk: Een van de voornaamste redenen achter foutcode 4 is een waterdruk die te laag is. De ideale waterdruk voor de meeste ketels ligt tussen 1 en 2 bar. Als de druk daalt beneden deze norm, kan de ketel automatisch een storing melden.
 • Defecte Temperatuursensor: De temperatuursensor speelt een kritieke rol bij de monitoring van de Intergas ketel. Als deze sensor niet goed functioneert, kan dit tot onjuiste metingen leiden en resulteert het mogelijk in foutcode 4.
 • Ontluchtingsproblemen: Lucht in de radiatoren of leidingen kan ontluchtingsproblemen veroorzaken. Dit kan de waterdruk beïnvloeden en problemen met de ketelwerking veroorzaken.
 • Lekkages: Als er ergens in het systeem lekkages zijn, kan dit ook leiden tot een verminderde druk, wat vervolgens foutcode 4 kan veroorzaken.
 • Verstoorde Watercirculatie: Wanneer de circulatie van het water verstoord is, door bijvoorbeeld een defecte pomp of vervuilde leidingen, kan de ketel onvoldoende water door het systeem pompen, met foutcode 4 als mogelijk gevolg.

Om te achterhalen welke van deze oorzaken daadwerkelijk achter de foutcode zit, is het aan te raden om de waterdruk te controleren en visueel te inspecteren op lekkages. Twijfel je over de staat van je ketel? Schakel dan altijd een gecertificeerde monteur in. Door mij te volgen in het systematisch controleren van elk van deze factoren, vergroot je de kans dat je snel tot de kern van het probleem komt. Het regelmatig controleren en waar nodig bijstellen van de waterdruk kan al veelvoorkomende problemen voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om bij elk onregelmatig gedrag van de ketel alert te blijven en tijdig in te grijpen om grotere problemen te vermijden.

Oplossingen voor foutcode 4

Als je ooit geconfronteerd bent met foutcode 4 op je Intergas ketel, weet je hoe frustrerend het kan zijn. Gelukkig zijn er enkele specifieke stappen die ik kan aanbevelen om dit probleem op te lossen. Het eerste wat je dient te doen, is de waterdruk controleren. Als de druk te laag is, volg je de instructies van de fabrikant om de druk te verhogen. Hierbij is het essentieel dat je de veiligheidsrichtlijnen altijd opvolgt om schade te voorkomen.

Mocht de waterdruk niet het probleem zijn, dan is het tijd om naar de temperatuursensor te kijken. Dit onderdeel kan defect raken en foutieve metingen geven, wat resulteert in de foutcode 4. In sommige gevallen kan het eenvoudig schoonmaken van de sensor al helpen. Zo niet, dan is het mogelijk tijd om deze te vervangen.

Daarnaast kan ontluchtingsproblemen een oorzaak zijn. Het ontluchten van je radiatoren en de ketel zelf kan lucht uit het systeem verwijderen die de circulatie en daarmee de werking van je ketel negatief beïnvloedt. Hier zijn de stappen die vaak aan bod komen:

 • Zet je verwarmingssysteem uit en laat het afkoelen.
 • Begin met het ontluchten bij de radiator die het dichtst bij de ketel staat.
 • Gebruik een ontluchtingssleutel om de ontluchtingsventielen voorzichtig te openen.
 • Wacht tot er water uit het ventiel komt en draai het dan weer dicht.

In het geval van lekkages, zijn deze vaak zichtbaar als natte plekken rondom de ketel of op de leidingen. Lekkages kunnen leiden tot een laag waterpeil en moeten daarom zo snel mogelijk worden verholpen. Verstoorde watercirculatie kan worden veroorzaakt door opgehoopt vuil of kalk in het systeem, wat je mogelijk kunt oplossen door het systeem te spoelen.

Als onervaren doe-het-zelver is het belangrijk voorzichtig te zijn en waar nodig een gecertificeerde monteur in te schakelen. Een expert kan de ketel grondig inspecteren en indien nodig de juiste onderdelen vervangen of repareren. Regelmatig onderhoud kan toekomstige foutcodes zoals foutcode 4 helpen voorkomen en zorgt ervoor dat je ketel optimaal blijft presteren.

Controleren van de waterdruk

Een van de eerste stappen die ik neem als ik een foutcode 4 op een Intergas ketel tegenkom, is het controleren van de waterdruk. Lage waterdruk kan leiden tot diverse problemen met de verwarming en het warme water. De aanbevolen waterdruk voor de meeste Intergas ketels zit meestal tussen 1,5 en 2 bar.

Waar Vind Je de Waterdrukmeter?

De waterdrukmeter bevindt zich vaak aan de voorzijde van je Intergas ketel. Het is een eenvoudige analoge of digitale meter die aangeeft hoeveel druk er in het systeem zit. Als de naald onder de 1 bar zit, is dit een duidelijke aanwijzing dat de waterdruk te laag is.

Waterdruk Verhogen

Als je constateert dat de waterdruk te laag is, kun je deze meestal zelf verhogen. Dit doe ik door de vulkraan, die zich vaak onderaan de ketel bevindt, te openen. Dit moet zorgvuldig gebeuren om de druk niet te hoog op te voeren. Terwijl ik de kraan open zet, houd ik de drukmeter goed in de gaten en zorg ervoor dat deze binnen de veilige marges blijft.

 • Luister naar ongewone geluiden: Als de waterdruk te laag is, kun je soms een borrelend geluid horen in de radiatoren of leidingen.
 • Controleer op lekkages: Een lekkage kan leiden tot verlies van waterdruk.
 • Herstart de ketel: Soms kan het probleem worden opgelost door de Intergas ketel eenvoudigweg te herstarten.

Het tijdig opmerken van problemen met de waterdruk en het nemen van de nodige maatregelen kan ervoor zorgen dat de Intergas ketel effectief blijft functioneren en verdere problemen voorkomen worden. Het is echter altijd aan te raden om bij twijfel een professional te raadplegen. Regelmatig onderhoud aan de ketel verzekert ook dat de waterdruk op een adequaat niveau blijft en vermindert de kans op foutcodes aanzienlijk.

Controleren van de temperatuursensor

Na het verhogen van de waterdruk is het belangrijk om ook de temperatuursensor van je Intergas ketel te controleren. Een defecte of slecht functionerende sensor kan namelijk foutcode 4 veroorzaken. De temperatuursensor zorgt ervoor dat je ketel efficiënt en veilig werkt door de watertemperatuur te meten en de verwarmingscyclus dienovereenkomstig te regelen.

Om de temperatuursensor te testen, zoek ik eerst het onderdeel op in mijn ketel. Het zit meestal dicht bij de warmtewisselaar en is verbonden met de controle-eenheid. Testen van de sensor kan soms met eenvoudige multimeters; ik meet de weerstand en vergelijk deze met de standaardwaarden die door Intergas zijn opgegeven.

Als ik abnormale resultaten zie, weet ik dat de temperatuursensor niet goed werkt. Soms is het een kwestie van simpelweg schoonmaken of het secuur opnieuw vastmaken van de bekabeling, maar het kan ook betekenen dat de sensor vervangen moet worden. Vervangen is relatief eenvoudig en ik zorg ervoor dat de stroom naar mijn ketel is uitgeschakeld voordat ik enige onderhoudswerkzaamheden uitvoer.

Hieronder vind je een overzicht van de weerstandswaarden die normaalgesproken door een goed functionerende temperatuursensor van Intergas gemeten worden:

Watertemperatuur Weerstandswaarde (Ω)
20°C 6-8 kΩ
60°C 15-20 kΩ
90°C 25-30 kΩ

Mocht ik twijfelen over de meetresultaten of het vervangen van de sensor, dan aarzel ik niet om een gecertificeerde monteur in te schakelen. Ondanks dat ik veel problemen zelf kan oplossen, is veiligheid prioriteit en soms is er specifieke kennis en gereedschap nodig dat alleen een professional heeft. Daarnaast kan een monteur extra controles uitvoeren en advies geven over de algehele conditie van mijn Intergas ketel.

Andere mogelijke oplossingen

Na het verhelpen van waterdrukproblemen en het testen van de temperatuursensor, zijn er nog een paar stappen die ik kan ondernemen om de foutcode 4 aan te pakken. Mijn jarenlange ervaring heeft me geleerd dat er vaak meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt.

Reset de Intergas Ketel

Een simpele maar vaak over het hoofd geziene stap is het resetten van de ketel. Door de Intergas ketel te resetten, kan het systeem zichzelf opnieuw initialiseren en kleine tijdelijke storingen verhelpen. Ik houd de resetknop een aantal seconden ingedrukt totdat de ketel herstart. Dit kan soms verrassend effectief zijn.

Controleer de Elektrische Verbindingen

Slechte elektrische aansluitingen kunnen ook de oorzaak zijn van foutcode 4. Met mijn trouwe schroevendraaier check ik alle connecties die naar en van de ketel gaan. Het is belangrijk om alle stroom uit te schakelen voordat ik begin met dit soort werkzaamheden, voor mijn veiligheid en die van de ketel.

Inspecteer de Pomp

Een defecte pomp kan ertoe leiden dat de ketel niet goed functioneert. Ik luister naar het geluid van de pomp; als het vreemd klinkt of helemaal niet werkt, zou dit best eens het probleem kunnen zijn. De pomp verantwoordelijk voor de circulatie van het verwarmingswater moet misschien worden schoongemaakt of vervangen.

Controle op Lekkages

Lekkages in het systeem kunnen voor een reeks problemen zorgen, inclusief foutcode 4. Ik controleer de ketel en verbindingen op tekenen van lekkage. Water dat uit de ketel druppelt of ongewone natte plekken op de leidingen zijn duidelijke signalen.

Door deze aanvullende oplossingen in mijn onderhoudsroutine voor de Intergas ketel op te nemen, verhoog ik de kans aanzienlijk op het vinden en herstellen van het onderliggende probleem dat foutcode 4 veroorzaakt. Het belangrijkste is om iedere stap systematisch na te lopen en waar nodig een professional te raadplegen.

Conclusie

Ik hoop dat je nu beter begrijpt hoe je foutcode 4 op je Intergas ketel kunt aanpakken. Het belang van een systematische benadering kan niet genoeg benadrukt worden. Of je nu de waterdruk aanpast de temperatuursensor test of de ketel reset elke stap brengt je dichter bij een oplossing. Onthoud dat veiligheid voorop staat dus schakel bij twijfel altijd een professional in. Met de juiste aanpak zal je verwarmingssysteem snel weer naar behoren functioneren. Warmte en comfort in je huis zijn tenslotte essentieel en met deze tips zorg je ervoor dat je Intergas ketel je niet in de kou laat staan.